Ika

Ika
an nagpoon sa likod kan katapusan
na dai natatapos,
An nagsumpay sa halipot na buhay
kan buhay kong naglalaba
nin huli saimo.

Ika
an solo-solong burak
na nagtingkad sa kabuburakan
kan mga tinanom;
An nagpatalubo
kan pagadan na banhi
sa namamarang
garatak kong puso.

Iyo ika,
an naging tamang simbag
sa kadakulan na salang simbag
sa tamang hapot;
An kuminurit na tsek
sa palibot ning mga ekis.

Iyo ika,
an kabanga kan nabilog
na barangang sadiri;
An nagkumpleto sa kulang na pidaso
kan blangkong parte kan buhay ko.

Kaya ika,
Iyo ika,
Ika man nanggad.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s