Tigsik: Pandak

Tigsik ko ining babaeng pandak na magayon-gayon
Tano daw ta pandak man ang naging ilusyon?
O ha, hilinga kan siya nangugbon,
Dios Mio Perdon, ang luminuwas mga Minions.

One thought on “Tigsik: Pandak”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s